Välkommen Om oss Statistik Kontakt
 
Välkommen till Miljöfordonsdiagnos!

Nu är det dags att anmäla sig till Miljöfordonsdiagnos 2018!

Välkommen till Miljöfordonsdiagnos - Bas, Webbverktyget där du kan hitta uppgifter om kommuner och landstings fordonsparker.

Verktyget är ett samarbete mellan Miljöfordon Sverige och Bisnode. Miljöfordonsdiagnos har byggts upp med stöd från Energimyndigheten, Trafikverket och i samarbete med SKL. Informationen är anpassad för att underlätta kommuners och landstings arbete för att nå riksdagens uppsatta mål om fossiloberoende 2030 för fordonsflottan. Miljöfordonsdiagnos har i flera år använts som underlag för måttet miljöbilsandel i Kolada/KKiK.

Miljöfordonsdiagnos - Bas Webbverktyget ger en unik möjlighet att i första hand ge kommuner och landsting en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra då all  information hämtas från samma källor (Transportstyrelsens register samt Bisnode) samt att alla fordon bedöms enligt samma definitioner. Verktyget innehåller ett brett spektrum av miljö- och klimatindikatorer

Miljöfordonsdiagnos - Bas Webbverktyget uppdateras varje årsskifte. Vi kommer att uppdaterat informationen den 31 december 2017. Du får tillgång till informationen för 1500 kr + moms per år med start i januari 2018.


Vi har även en tjänst som kan användas för ett uppdaterat underlag för kommunorganisationen. Kostnad: 1500 kr/fil. För mer info se:  http://miljofordonsverige.se/projekt/mfd-geo/

Kontakta pernilla(at)miljofordonsverige.se

Välkommen!

Glömt lösenordet? Klicka här »
Håll koll på din fordonspark
Nu kan du hålla koll på samtliga fordon i din fordonspark. Du får fordonens miljö-, teknik- och säkerhetsprestanda överskådligt presenterat.
Få statistik för Sverige
Här kan du se hur långt deltagande kommuner och lansting har kommit i sitt arbete mot en miljöbättre och säker fordonspark.
Vill du veta hur det går till?
Gå in på fliken ”Om oss” om du vill veta hur vi bär oss åt för att genomföra Miljöfordonsdiagnos.

Miljöfordon Sverige Bisnode
     
Miljöfordon Sverige · Blästergatan 4 · 352 46 Växjö · Tel 0470-74 50 55 · info@miljofordonssverige.se