Välkommen Om oss Statistik Kontakt
 
Välkommen till Miljöfordonsdiagnos!

Miljöfordonsdiagnos 2024  - Nu är uppdateringsmöjligheten stängd!

Välkommen till Miljöfordonsdiagnos - Bas, Webbverktyget där du kan hitta uppgifter om kommuner och regioners fordonsparker.

Kontakta  oss för mer information!!

Verktyget är ett samarbete mellan Miljöfordon Sverige och Dun & Bradstreet. Miljöfordonsdiagnos har byggts upp med stöd från Energimyndigheten, Trafikverket och i samarbete med SKR. Informationen är anpassad för att underlätta kommuners och regioners arbete för att nå riksdagens uppsatta mål om fossiloberoende 2030 för fordonsflottan. Miljöfordonsdiagnos används som underlag för måttet fossiloberoende fordon i Kolada/KKiK.

Miljöfordonsdiagnos - Bas, webbverktyget ger en unik möjlighet att i första hand ge kommuner och regioner en bild av fordonsflottornas status men också att kunna jämföra dessa med varandra då all  information hämtas från samma källor (Transportstyrelsens register samt Dun & Bradstreet) samt att alla fordon bedöms enligt samma definitioner. Verktyget innehåller ett brett spektrum av energi, miljö- och klimatindikatorer.

Miljöfordonsdiagnos - Bas, webbverktyget uppdateras varje årsskifte. Vi kommer att uppdaterat informationen per den 31 december 2023. Du, som användare i kommun eller region, får tillgång till informationen för er organisation för 2 500 kr + moms per år med start i januari 2024.

Kontakta pernilla@miljofordonsverige.se

Välkommen!

Glömt lösenordet? Klicka här »
Håll koll på din fordonspark
Nu kan du hålla koll på samtliga fordon i din fordonspark. Du får fordonens miljö-, teknik- och säkerhetsprestanda överskådligt presenterat.
Få statistik för Sverige
Här kan du se hur långt deltagande kommuner och lansting har kommit i sitt arbete mot en miljöbättre och säker fordonspark.
Vill du veta hur det går till?
Gå in på fliken ”Om oss” om du vill veta hur vi bär oss åt för att genomföra Miljöfordonsdiagnos.

Miljöfordon Sverige Bisnode
     
Miljöfordon Sverige · Blästergatan 4 · 352 46 Växjö · info@miljofordonssverige.se